TEST - 23. 10. 2017, Pardubice - Tisková zpráva k úniku čpavku v areálu společnosti Synthesia

Dne 23. 10. 2017 došlo v areálu SemtinZone ve společnosti Synthesia, a.s. k úniku čpavku z technologie.

Provozní nehoda byla vyřešena ve spolupráci s podnikovými hasiči. Zásah byl ukončen ve 13:17 hod, k ohrožení osob ani životního prostředí nedošlo. Příčiny úniku budou předmětem dalšího šetření.

Ing. Josef Liška

generální ředitel Synthesia, a.s.